Mgr. Anna KLIMEŠOVÁ

*1980

tel: 724 963 624

e-mail: klimesova(zavináč)provazky.cz

www.provazky.cz

 

Jsem vystudovaná psycholožka (FFUK) a psychoterapeutka (ISZ-MC). Vystudovala jsem rovněž pedagogiku (FFUK). Pracovala jsem jako psycholog a psychoterapeut v pedagogicko-psychologické poradně na základní a na vysoké škole. Jako pedagog pracuji na vysoké a vyšší odborné škole. Od roku 2008 se věnuji především soukromé psychoterapeutické praxi a současně vedu jako lektorka kurzy celoživotního vzdělávání pro různé profesní skupiny (sociální pracovníky, pedagogy, zdravotníky,…) i pro veřejnost.

Jsem aktivním členem několika profesních organizací a spolků (Českomoravská psychologická společnost, Česká asociace pro psychoterapii, SOFT Společnost rodinných a systemických terapeutů).

V pedagogické, výzkumné a zájmové činnosti se věnuji problematice neuropsychoterapie, psychosomatiky, psychohygieny a prevence vyhoření, efektivní komunikace v rodině a s rodinou, aj.  Rozvíjím metody psychoterapie také v křesťanském kontextu. Pracuji metodami systemických terapií, zvlášte narativní terapie (procházím dalším vzděláváním a supervizí u přímé žačky Davida Epstona a Michaela Whitea z Jerusalem Narrative Therapy Institute).

Jsem vdaná a mám tři děti.

Nabízím především odbornou psychoterapii, tj. účinnou pomoc lidem s jejich trápením, a to za pomoci terapeutického rozhovoru. Cílem mé práce s klientem je pomoci mu dosáhnout takové změny, která nejen zmírní či odstraní jeho aktuální trápení, ale která mu také umožní, aby nakonec dokázal své těžkosti řešit sám. V terapeutickém rozhovoru napomáhám klientům objevovat východiska a řešení, odhodlat se ke změně, posílit naději či motivaci, obnovit síly, rozpouštět problémy, proměňovat symptomy.

Neustále se věnuji svému dalšímu vzdělávání a průběžně podstupuji supervizi, tak aby moje práce byla kvalitní.

Další a podrobné informace najdete na www.provazky.cz

Ceník: 

Individuální konzultace (60min) – 1.200 Kč

Párová a rodinná konzultace (75min) – 1.500 Kč

Psychoterapeutická práce s dětmi (60min) – 1.000 – 1.200 Kč podle nutnosti zapojit rodiče, učitele či jiné subjekty; cenu si vždy ujasníme předem

Pro konzultace vedené přes Skype platí stejné ceny a časy.

Konzultace po 18. hodině příplatek 200 Kč.

V případě zrušení sezení méně než 24h předem účtuji uhrazení plné ceny jako náhradu zmařeného času a vzniklých nákladů.

 

Z referencí bývalých klientů:

“Terapie s paní Annou pro mě byly velkým přínosem. Pomohla mi zorientovat se v situaci, utřídit si myšlenky, pochopit souvislosti i mít nadhled nad sama sebou. Velmi pozitivně hodnotím fakt, že mě Anna vedla takovým způsobem, že jsem si na spoustu věcí přicházela sama, aniž bych byla analyzovaná nebo mi byly vnucovány odpovědi, rady. Po každém setkání jsem odcházela odpočatá a s novou energií a odhodláním, i když to byly někdy perné chvilky.”  (slečna Lenka)

 

“Rozhovory s Klimešovou doporučuji všem, kteří mají chuť na sobě pracovat, nevyznají se v sobě, trpí úzkostmi, obavami a strachy.” (paní Hana)

 

“Terapie s paní Klimešovou pro mě znamenala velmi hodnotné a účinné doprovázení za poznáním sebe sama, takže jsem se pak odhodlala ke změnám, na které bych si dřív netroufla. A stálo to za to.” (slečna Mirka)

 

Semináře, kurzy, vzdělávání:

Pro veřejnost z různých profesí v Říčanech postupně nabídnu semináře a kurzy zaměřené na oblasti, jimž se dlouhodobě věnuji (psychohygiena, psychosomatika, komunikace v rodině a s rodinou aj.)