PhDr. LENKA HAVLÍČKOVÁ

*1982

tel. 605 382 220

e-mail: lenka.havlickova.ps@seznam.cz

https://psychologie-terapie.cz/

 

Vystudovala jsem obor Psychologie a speciální pedagogika na Univerzitě Karlově (2008) a Sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok (2004).

K vykonávání individuální a skupinové psychoterapie mě vybavil akreditovaný psychoterapeutický výcvik Instep (2007-2012) a roční systematický kurz arteterapie. K práci s páry Terapie párového vztahu u Jana Knopa a Marie Zemanové. (2021-2022). Vzdělání si průběžně doplňuji dalšími kurzy, účastí na konferencích a seminářích.

Aktuálně jsem ve výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci.

Pracovní zkušenosti Psychiatrická nemocnice Bohnice, Přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV ČR, členka Expertní komise programu pro problémové řidiče, soukromá psychoterapeutická praxe od r. 2015. Lektorka akreditovaného kurzu pro učitele Škola bez poražených. 

Jsem matka tří dětí. Pracuji pod supervizí. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a Českomoravské psychologické společnosti.

Terapeutický styl, kterým pracuji, vychází z gestalt terapie. Věřím, že terapeutický vztah umožňuje zkoumat způsoby, jakými člověk ve svém životě funguje. Pomáhám odhalit stereotypy, které klientovi způsobují v životě potíže. Nesnažím se ovládat průběh a výsledek setkání, směr udává klient. Poskytuji klientovi podporu, sdílení a nehodnotící zpětnou vazbu k tomu, co se v průběhu terapie děje. Podporuji ho k uvědomění, hledání svých zdrojů, zkoumání nových možností a řešení problémů.

Mohu klientům pomoci nahlédnout jejich modely komunikace, případně hledat cestu k jejich změně.

Zaměřuji se hlavně na přítomnost. Minulé zkušenosti zkoumáme vždy v souvislosti s jejich vlivem na současný život.

Klienti mohou přijít s problémem, který se jim již delší dobu nebo opakovaně nedaří řešit vlastními silami a potřebují při jeho zkoumání vybočit ze zažitých nefunkčních úvah či kroků. Také s duševními stavy, které je ovlivňují natolik, že jim neumožní spokojený život, či v případě, že právě prožívají náročnou životní situaci, ve které potřebují podpořit, zorientovat se a najít v ní své místo a roli.

Klient nemusí při příchodu vždy vědět, co přesně chce, co čeká a kde začít. Co je třeba vědět, se vynoří v průběhu společného setkání. Více na https://psychologie-terapie.cz/co-u-me-muzete-resit/.

 

Spolupracuji s kolegy z psychiatrické léčebny, proto mohu v případě potřeby pomoci napojit se na zdravotnické i sociální služby.

Ceny a podmínky najdete zde
https://psychologie-terapie.cz/ceny-a-podminky/