Mgr. Linda JÁROVÁ

* 1978

tel.:  777 705 355

e-mail:  linda.jara@seznam.cz

www.lindajarova.cz

Věnuji se individuální terapii, poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu dospělým a dospívajícím, kteří

 • procházejí náročnými nebo krizovými životními situacemi,
 • řeší osobní problémy (strachy a úzkosti, výkyvy nálad, pocity životní nespokojenosti, nízké sebevědomí, stud, psychosomatické obtíže, chronický stres, únava nebo přetížení,..),
 • potýkají se s těžkostmi ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních,..),
 • čelí výzvám nových životních etap.

Provázím ženy v přelomových obdobích jako jsou příprava na mateřství, těhotenství, porod, čas s dětmi, návrat do práce a vyvažování rodinného a pracovního času.

Na životních křižovatkách ráda podporuji také muže a jejich témata.

Pomáhám rodičům a jejich dětem orientovat se ve vzájemných vztazích a najít své dobré místo v rodinném poli vzájemného působení.

Nabízím také prostor pro touhu po sebepoznání, sebeuvědomění, hledání smyslu a směřování v životě.  Provázím na cestě osobního růstu. 

Vedu seberozvojové ženské skupiny.

Psychoterapie je pro mne především lidským setkáním v bezpečné atmosféře. Je prostorem, ve kterém je možné za citlivé podpory průvodce – terapeuta prohloubit kontakt se sebou samým, se svým prožíváním i jednáním, se svými potřebami a možnostmi jejich naplnění, se svými slabostmi i silnými stránkami. Je cestou objevování vlastních zdrojů, které následně umožňují dělat změny ve směru řešení potíží, uzdravení a spokojeného bytí.

Ve své praxi vycházím především z celostního psychoterapeutického přístupu biosyntézy, která propojuje naše myšlení, prožívání (emoce), tělovou a psychospirituální zkušenost. Svým klientům tak spolu s terapeutickým rozhovorem nabízím možnost čerpat z uvědomování a prožívání vlastního těla, z práce s dechem, pohybem, našimi vnitřními obrazy, sny, výtvarným projevem.  

Blízký je mi pohled biosyntézy na člověka jako na jedinečnou bytost s vnitřní esencí, která je zdrojem vitality a zdraví.  Terapeutický proces směřuje k znovuobjevení cest, jak se se svojí esencí spojit a čerpat z jejího potenciálu.

Dalším terapeutickým přístupem, ze kterého čerpám, je Gestalt terapie.

 

PODMÍNKY (PRAKTICKÉ INFO)

Terapeutické sezení trvá 50 min. Po domluvě je možné sezení prodloužit.

Psychoterapie probíhá obvykle v intervalu 1x týdně či 1x za 14 dní.

Na prvním setkání má prostor jak téma, se kterým klient přichází, tak ujasňování si jeho očekávání od terapie. Následná 3 setkání ověřujeme, zda naše spolupráce může klientovi přinést úlevu a užitek. Teprve poté se domlouváme na dlouhodobější spolupráci v řádu měsíců.

Cena individuální konzultace:  1300,- – 1500,- Kč

Všem klientům zaručuji anonymitu a důvěrnost informací.

V případě potřeby nabízím také možnost potkávat se online.

Pracuji pod supervizí, která umožňuje konzultovat vlastní práci se zkušeným vyškoleným odborníkem a držet tak kvalitu poskytovaných služeb.

 

O MNĚ

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Jsem také členkou Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), od níž jsem obdržela Certifikát ECP. Splňuji tudíž náročná kritéria v oblasti vzdělání a kontinuálního vzdělávání se, supervizí a  vlastní praxe.

 

Vzdělání:

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2010-2017)
 • Psychoterapeutické minimum (ČIB, 2016-2017)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IVGT, 2001-2005)
 • Sociální pedagogika a etopedie, Pedagogická fakulta UHK (1999-2003)
 • Sociálně-psychologický výcvik se zaměřením na dospívající klienty (UHK, 2002-2003)
 • VOŠ pedagogická a sociální v Praze (1996-1999)
 • Výcvikový kurz „Práce s rizikovou mládeží“ (Lata, 1997-1998)
 • Z dalších seminářů, workshopů a kontinuálního vzdělávání se: Epigenetika a neurovědy (Tati Neves), Práce se sny v kontextu biosyntézy (Gabriele Hoppe), děti v terapii – přístup gestalt terapie (Christine Stevens) , gestalt terapie zaměřená na partnerský vztah (Ernst Knijff), sebezkušenost v  logoterapii, taneční terapii, Maitri dýchání, butó tanci,…

 

Pracovní zkušenosti:

 • Soukromá terapeutická praxe (2013-dosud)
 • Terapeutické centrum pro rodinu Triangl (2003-2016):

působení v oblasti individuální, párové a rodinné terapie se zaměřením na problematiku rodinných vztahů, výchovných obtíží a zdraví škodlivých návyků, vedení skupin, práce s kolektivem školní  třídy.

 • Středisko výchovné péče Návrat, HK (2001-2002)

 

Jsem mámou tří dětí.  Ráda tvořím obrazy suchým pastelem nebo akvarelem, tancuju, pěstuju květiny, fotím a chodím přírodou mimo cesty.