PhDr. Lenka HAVLÍČKOVÁ

psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Linda JÁROVÁ

psychoterapeutka

Mgr. Anna KLIMEŠOVÁ

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Mgr. Kateřina MRZENOVÁ

poradenství pro děti a dospívající

MUDr. Šárka Poupětová,

psychoterapeutka,
manželská a rodinná poradkyně, lektorka

Mgr. Michaela PRAJEROVÁ

psycholožka, koučka

CENTRUM
Centrum podpory duševního zdraví Říčany je místo, který slouží k podpoře duševního zdraví prostřednictvím poradenství a terapie. Psychoterapie je pomoc a podpora psychologickými prostředky, realizuje se převážně v rozhovoru, ale může se použít např. i nácvik relaxace nebo práce skrze tvorbu.

Na těchto stránkách najdete informace o poskytovatelích poradenské nebo psychologické a terapeutické péče, kteří v Olivově ulici v Říčanech působí, a o jejich programech. Vedle sebe zde pracuje několik na sobě nezávislých profesionálních poradců, psychologů a terapeutů.

Všichni mají společné zaměření na péči o duševní zdraví a na pomoc lidem při překonávání a zvládání problémů a trápení, i když každý pracuje v rámci jiného terapeutického přístupu. Všichni terapeuti mají odpovídající odborné vzdělání, viz. odkaz Terapeuti (případně rozklikněte konkrétního terapeuta na této stránce), jsou mezi nimi také dvě psycholožky.

Kdy doporučujeme vyhledat psychologickou nebo terapeutickou pomoc?

Kdykoliv se trápíte, máte pocit, že Vám v životě něco (vztahy, práce, vlastní rozvoj) nejde podle Vašich představ. Kdykoliv se Vám nedaří a nechcete nebo nemůžete své potíže řešit za pomocí zdrojů a lidí, které máte kolem sebe.

Vyhledat pomoc je znamením odvahy a duševní zralosti.

Centrum podpory duševního zdraví